Om Os

Vi tror på at man gennem træning bliver bedre og vores tilgang er derfor meget praktisk anlagt. Via relevante cases trænes og optimeres processer og strukturer, der kan fremme præstationer på det individuelle og kollektive plan.
Vi har mere end 20 års erfaring med undervisning, mægling og facilitering af teams, ledere og medarbejdere, hvilket har givet os troen på os selv og ikke en bestemt “smart” teori fordi den er oppe i tiden. Det betyder, at det bliver jeres egne løsninger der findes frem til via træning, dialog og feedback. Dermed ikke være sagt at vi er oldtids levn, der er imod nyt, vi er bare imod nyreligiøse løsninger, der kan redde verden med et trylleslag. Der skal en indsats og et stort bidrag til for at komme i hus med gode og stabile løsninger. Og hvad der passer ind i en organisation, er måske ikke så velegnet i en anden. Derfor tager vi altid afsæt i den enkelte organisation og målretter indsatsen, så den virker mest optimal.

Det siger vores kunder om os

 • Vi er i øjenhøjde med kunden
 • Bruger praksisnære læringsmetoder
 • Vi er nede på jorden og erfaringstunge
 • Gør komplekse forhold simple og forståelige
 • Tillidsfulde og ærlige
 • Skaber god stemning og har stor situationsfornemmelse

Henrik Bjerg
Telefon: 23 71 40 82

Baggrund

 • Pædagogikum for lærere v. Erhvervsskoler
 • Konfliktmægler v. Center for Konfliktløsning
 • EUD-skovbruger v. Skovskolen
 • Proceskonsulent
 • Certificeret Klatreinstruktør

Konsulenterfaring
Har siden 1996 arbejdet som HR konsulent, og siden 2007 som selvstændig i Bjerg & Søbye. Bistået en lang række virksomheder; offentlige som private med organisationsudvikling og kommunikationstræning.

Mine kernekompetencer er primært inde for områderne:

 • Kommunikation og konflikthåndtering
 • Mægling i grupper
 • Kompetence- & organisationsudvikling
 • Leder- og medarbejderudvikling
 • Ledelse af teams
 • Motivation & trivsel
 • Teambuilding
 • Problem base learning
 • Præsentationsteknik
 • Undervisning i projektledelse & projektdeltagelse

Jeg har igennem min uddannelse som konfliktmægler stor erfaring med at bruge dialogiske processer i personlige og organisatoriske forandringer

Diverse kurser indenfor kommunikation og konfliktledelse

Anden Erfaring
Har tidligere arbejdet som skovarbejder, tømrearbejdsmand, roomservice tjener, naturformidler, underviser, sanger & entertainer; og har der fået en værdifuld indsigt i at se virksomheder og arbejdspladser fra en praktisk og organisatorisk vinkel

Det har givet et indgående kendskab til de forskellige sprogbrug der benyttes. Evner at snakke med alle niveauer i en organisation

Har siden 2011 været tilknyttet Aalborg Handelsskole som ekstern underviser og primært undervist på ”Den Grundlæggende Projektlederuddannelse”

Stor logistisk og undervisningsmæssig erfaring i at planlægge og lede kursusforløb i ind- og udland

Jeg taler flydende engelsk

Filantropisk virke som formand for den lokale foreningsdrevne biograf, Kinorevuen, i Skørping

Ole Sophus Søbye
Telefon: 23 71 40 81

Baggrund

 • SIS (Sprog og Internationale Studier) Aalborg Universitet
 • Interkulturel kommunikation ved Aalborg Universitet
 • Proceskonsulent
 • Konfliktmægler
 • Certificeret Klatreinstruktør, Teambuilding
 • Diverse kurser indenfor Kommunikation, konfliktledelse,

Konsulenterfaring
Jeg har gennem de seneste 19 år arbejdet som konsulent, siden 2007 som selvstændig. Har bistået adskillige virksomheder; offentlige som private med organisationsudvikling og kommunikationstræning.

Mine kernekompetencer er primært indenfor områderne:

 • Psykisk arbejdsmiljø - Trivsel
 • Kommunikation og konflikthåndtering
 • Mægling
 • Projektledelse
 • Strategisk og praktisk kompetenceudvikling
 • Leder- og medarbejderudvikling
 • Ledelse af teams
 • Teambuilding
 • Problem base learning

Jeg har gennem min uddannelse som konfliktmægler stor erfaring med at bruge dialogiske processer i personlige og organisatoriske forandringer

Anden Erfaring
Har arbejdet som specialarbejder i flere år og der fået en værdifuld indsigt i at se problemfelter både fra en praktisk og teoretisk vinkel.

Kendskab til de forskellige sprogbrug der benyttes, og evner at snakke med alle niveauer i organisationen.

Stor logistisk erfaring i at planlægge og udfører kursusforløb.

Har lavet proceskonsulent uddannelse for inden- og udenlandske organisationer.

Har siden 2011 været tilknyttet Aalborg Handelsskole som ekstern underviser og primært undervist på ”Grundlæggende Projektlederuddannelse”

Instruktør i Klatring, Tennis, MTB, Windsurf og Ski