Om Os

Vi tror på at man gennem træning bliver bedre og vores tilgang er derfor meget praktisk anlagt. Via relevante cases trænes og optimeres processer og strukturer, der kan fremme præstationer på det individuelle og kollektive plan.
Vi har mere end 20 års erfaring med undervisning, mægling og facilitering af teams, ledere og medarbejdere, hvilket har givet os troen på os selv og ikke en bestemt “smart” teori fordi den er oppe i tiden. Det betyder, at det bliver jeres egne løsninger der findes frem til via træning, dialog og feedback. Dermed ikke være sagt at vi er oldtids levn, der er imod nyt, vi er bare imod nyreligiøse løsninger, der kan redde verden med et trylleslag. Der skal en indsats og et stort bidrag til for at komme i hus med gode og stabile løsninger. Og hvad der passer ind i en organisation, er måske ikke så velegnet i en anden. Derfor tager vi altid afsæt i den enkelte organisation og målretter indsatsen, så den virker mest optimal.

Det siger vores kunder om os

 • Vi er i øjenhøjde med kunden
 • Bruger praksisnære læringsmetoder
 • Vi er nede på jorden og erfaringstunge
 • Gør komplekse forhold simple og forståelige
 • Tillidsfulde og ærlige
 • Skaber god stemning og har stor situationsfornemmelse

Henrik Bjerg
Tel: 23 71 40 82

 

Baggrund

 • Konfliktmægler v. Center for Konfliktløsning
 • Pædagogikum v. Læreruddannelsen for erhvervskoler
 • EUD-skovbruger v. Skovskolen
 • Proceskonsulent
 • Certificeret Klatreinstruktør
 • Kurser i kommunikation og konfliktmægling i grupper

Konsulenterfaring
Har siden 1996 arbejdet som HR konsulent og underviser, og siden 2007 som selvstændig i Bjerg & Søbye. Tillige bistået en lang række virksomheder; offentlige som private med organisationsudvikling og kommunikationstræning i mange afskygninger.

Kernekompetencer er primært inde for områderne:

 • Kommunikation og konflikthåndtering
 • Mægling i grupper
 • Kompetence- & organisationsudvikling
 • Ledelse af teams
 • Motivation & trivsel
 • Service og kundehåndtering
 • Teambuilding
 • Præsentationsteknik
 • Undervisning i projektledelse & projektdeltagelse
 • Agil projektledelse herunder Scrum metoden

Anden Erfaring
Har før 1996 arbejdet som skovarbejder, tømrearbejdsmand, roomservice tjener, naturformidler, underviser, sanger & entertainer; og har der fået en værdifuld indsigt i virksomheder og arbejdspladser fra en organisatorisk vinkel

Det har givet et indgående kendskab til de forskellige sprogbrug der benyttes i forskellige organisationer. Evner at kommunikere med alle niveauer i en organisation

Har siden 2011 været tilknyttet Aalborg Handelsskole som ekstern underviser og undervist på uddannelsen Praktisk Projektledelse, samt i Agil Projektledelse

Stor logistisk og undervisningsmæssig erfaring i at planlægge og lede kursusforløb i både ind- og udland

Filantropisk virke som formand for den lokale foreningsdrevne biograf, Kinorevuen i Skørping siden 2016

Ole Sophus Søbye
Tel: 23 71 40 81


Baggrund

 • SIS (Sprog og Internationale Studier) Aalborg Universitet
 • Interkulturel kommunikation ved Aalborg Universitet
 • Proceskonsulent
 • Konfliktmægler
 • Certificeret Klatreinstruktør, Teambuilding
 • Diverse kurser indenfor Kommunikation, konfliktledelse,

Konsulenterfaring
Jeg har gennem de seneste 24 år arbejdet som konsulent, siden 2007 som selvstændig. Har bistået adskillige virksomheder; offentlige som private med organisationsudvikling og kommunikationstræning.

Mine kernekompetencer er primært indenfor områderne:

 • Psykisk arbejdsmiljø - Trivsel
 • Kommunikation og konflikthåndtering
 • Mægling
 • Projektledelse
 • Strategisk og praktisk kompetenceudvikling
 • Leder- og medarbejderudvikling
 • Ledelse af teams
 • Teambuilding
 • Problem base learning

Jeg har gennem min uddannelse som konfliktmægler stor erfaring med at bruge dialogiske processer i personlige og organisatoriske forandringer

Anden Erfaring
Har arbejdet som specialarbejder i flere år og der fået en værdifuld indsigt i at se problemfelter både fra en praktisk og teoretisk vinkel.

Kendskab til de forskellige sprogbrug der benyttes, og evner at snakke med alle niveauer i organisationen.

Stor logistisk erfaring i at planlægge og udfører kursusforløb.

Har lavet proceskonsulent uddannelse for inden- og udenlandske organisationer.

Har siden 2011 været tilknyttet Aalborg Handelsskole som ekstern underviser og undervist på uddannelsen Praktisk Projektledelse, samt i Agil Projektledelse

Instruktør i Klatring, Tennis, MTB, Windsurf og Ski

Lars Ejsing Søbye

Tel: 20484046

 

Baggrund

 • Tidligere topleder med mange års erfaring i politisk styrede organisationer
 • Bestyrelsesmedlem i nationale og internationale bestyrelser
 • Certificeret ICC Coach
 • Uddannelser for ledere i det offentlige
 • Speciallæreruddannelsen på Danmarks Lærerhøjskole, Aalborg
 • Basisuddannelse på Aalborg Universitetscenter
 • Lærereksamen fra Aalborg Seminarium

Stor praktisk erfaring med gennemførelse af organisatoriske forandringer, fusioner og sammenlægninger med fokus på kulturforandringer, styrkelse af tværfaglig sammenhængskraft, relationel koordinering, samskabelse samt opbygning af meningsfulde fællesskaber.

Erfaren procesfacilitator og projektleder samt sikker kommunikator

Kernekompetencer er primært inde for områderne:

 • Facilitering af værdiarbejde, kulturforandringer og medinddragelse

Særligt fokus på involvering, arbejdsmiljø, psykologisk tryghed og kommunikation, coaching, sparring og supervision på medarbejder og lederniveau

 • Organisations-, leder- og medarbejderudviklingssamtaler
 • Fokus på balancen mellem leadership og management, værdibaseret ledelse og dataunderstøttende ledelse
 • Ledelse og facilitering af forandringsprocesser
 • Implementering af politiske mål og strategier m.h.p. at skabe organisatorisk forandring og ejerskab
 • Udvikling, design, facilitering og implementering af organisatorisk og individuel kompetenceudvikling