Ledelsesværktøj

Mægling: Lederen som mægler

  • Forberedelse af mæglingsforløbet
  • Den svære samtale
  • Mægler som “oversætter”
  • Forsoningsproces
  • Løsningsforslag & det videre forløb
  • Mægling i grupper – flow teknik
Udbytte
Få redskaber til at indgå i løsningen af konflikter i grupper og mellem to parter. Bliv i stand til at skabe rolige rammer for de svære samtaler og lær teknikker, hvor ordet er frit, men også styret af dig, med sikker hånd


Ledelse af teams

  • Facilitator – procesledelse
  • Udvikling af teams i forskellige faser
  • Selvledelse – autonomi & kontrol
  • Feedback og evaluering som værktøj
Udbytte
Du får viden om hvad der skaber det gode team og hvordan du kan være med til at understøtte det. Du bliver bevidstgjort om din rolle som leder og hvordan du kan tænke procesledelse ind i dit arbejde med teams i forskellige udviklingsfaser. Du bliver bevidst om hvilke krav der er til mål & rammer, de faglige kompetencer, samt det gensidige ansvar og engagement i teamet, for at synergien kan opnås.

For Bjerg & Søbye er det meget væsentligt, at man inden udrulningen af et organisationudviklingsprojekt har gennemarbejdet og forberedt sig så godt som muligt til et forløb, som man alligevel ikke kan forudsige og kontrollere i alle afskygninger af organisationen. Vores erfaring er, at man skal være meget påpasselig med at tro, at man kan vide alt hvad der vil ske i organisationen, når man først går igang med at lave væsentlige ændringer. Og derfor tilskynder vi også, at man ikke sætter ambitionerne for højt og laver enorme “blue prints”, som i detaljer fortæller alt og alle, hvad der skal ske og hvornår. Omvendt skal man ledelsesmæssigt gøre sig umage med at forholde sig til alle de tænkelige konsekvenser, som man overhovedet kan forestille sig, i alle dele af organisationen og dens omgivelser.

Disse tanker er beskrevet af proff. Ralph Stacey og går fint i tråd med vores erfaringer med organisationsudviklingsprojekter gennem de sidste mange år. Vi tror på at man i forberedelsesfasen skal medinddrage så mange aktører som muligt. Lytte, analysere og løbende tilpasse forandringprocessen. Bjerg & Søbye har kun gode erfaringer med at anbefale Ralph Stacey´s ord: “Do less – do better”. Dermed ikke være sagt at man som leder skal gemme sig væk, men i stedet være synligt faciliterende, procesorienteret og guide vejen for alle i organisationen.