Projektledelse

Opstart af Projektgruppe

 • Fælles forståelse af rammer, roller & mål for jeres projekt – herunder kompetence- og ledelsesbehov
 • Indsigt i de vigtigste projektværktøjer til både analyser og styring af projektet
 • Styrket kendskab og fælles forståelse for de enkelte projektdeltagere gennem praktisk træning i projektcase

Står du og skal igang med et længerevarende projekt og ønsker at dit nye team skal fungere og præstere godt fra start, er “Opstart af projektgruppe” det der kan gøre forskellen.

LÆS MERE


Projektledelse

 • Grundlæggende indsigt i projektets faser og krav til projektlederen, som facilitator, motivator og forbindelsesled udadtil
 • Forståelse for og træning i brugen af planlægning og de rette projektværktøjer, herunder tids- & risikostyring, som middel til en succesfuld projektgennemførelse
 • Indsigt i hvordan man som projektleder sikrer at alle projektdeltagere har forstået projektets rammer, roller, leverancer og mål

Når man starter et projekt op, tager man det ofte for givet at projektet også når sit mål og kommer i hus sådan som man har forestillet sig det. Men sådan forholder det sig ikke i virkeligheden, hvor vi ser det ene projekt efter det andet mislykkes eller måske komme for sent i mål med store dårlig kvalitet og økonomiske overskridelser i kølevandet.

LÆS MERE

 Agile projekter & Scrum som styringsmetode

 • Introduktion og afprøvning af den agile projektmetode og dens væsensforskelle til den klassiske vandfaldsmetode
 • Indsigt og træning i Scrum-metoden, som styringsmodel for et agilt projekt, der til trods for et højt tempo formår at engagerer projektdeltagerne og skaber kreative resultater i samspil med kunden
 • Forståelse for hvilke rammer og krav, der er en forudsætning for at få succes med agile projekter

Den agile tilgang adskiller sig rent metodemæssigt væsentligt fra vandfaldsmodellen. De traditionelle projektfaser, der afsluttes før det næste påbegyndes, er erstattet af “sprints” der er tidsmæssigt korte og uafsluttede.

LÆS MERE

 SCRUM intro

Som noget nyt tilbyder vi et 3 dages kursus i Agile projekter og Scrum metoden. Det kan afholdes som et åbent kursus, hvor man møder og samarbejder med deltagere fra andre organisationer. Hvis kurset afholdes som dagsforløb fra kl. 8:30 – 15:30 er deltagerprisen 7900,- kr. ex. moms og inkludere fuld forplejning. Morgenmad – frokostbuffet – kaffe, the, frugt og kage. Kontakt os for yderligere spørgsmål.

Målgruppe: Nuværende og kommende projektledere, der vil den agile tilgang til projekter

Indhold:

 • Introduktion – hvorfor den agile tilgang?
 • Teori: Agil vs. Vandfaldsmodellen – Scrum-metoden og dens manifest
 • Roller i scrum – Krav til organisationens projektrammer
 • Casetræning – praktiske afprøvning af Scrum-metoden m. løbende evalueringer
 • Hvordan kan den agile tilgang overføres til min organisation?

Udbytte:

Gennem praktiske træning i cases får du en forståelse for Scrum-metoden samt viden om hvordan du kan bruge den i dine projekter.

Du får en kort og effektiv introduktion til en agil projekttilgang

 • Du lærer alle de grundlæggende principper indenfor Scrum, såsom møder, roller og værktøjer.
 • Møder: Planlægningsmødet, Scrum-mødet, sprint review og sprint retrospective
 • Scrum teamets roller: Product Owner, Scrum Master, Development team
 • Værktøjer:  Scrum-tavlen, Backlogs, Sprints