Teambuilding

Målgrupper: Lederteams, projektgrupper, arbejdsgrupper, afdelinger, produktionsteams, netværk, styregrupper etc.

Vi har to hovedområder: Teamopbygning & Teamudvikling.

Teamopbygning, hvor det er den traditionelle teambuilding og dannelse af fælles fodslag, samt kendskab til teamets resurser, der er i fokus

Teamudvikling, der er med til at sætte skub i udviklingen af teamet med fokus på de kommunikative og interpersonelle processer

Udbytte
Når vi arbejder med et team får vi synliggjort de processer der kan optimeres og styrker dem løbende gennem brug af gentagne øvelser, så alle bevidstgøres om værdien. I dialogen med teamet sammenligner vi situationer og læring med hverdagen i jeres organisation, og overfører den nye viden til jeres virkelighed.

Vi kan træne teamet i:

  • At skabe fælles overblik, gennem åben kommunikation, hvor deltagernes behov ofte er forskellige
  • At styrke idéudvikling gennem åbne dialoger, hvor stor respekt og kritisk analyse, går hånd i hånd
  • At styrke evnen til at tage fælles beslutninger, som kan holde i længden
  • At øge evnen til at synliggøre interne spændinger, netop når de viser sig
  • At sikre en tilstrækkelig og god planlægning inden der handles
  • At blive mere bevidste om og styrke viljen til at evaluere og videndele både efter og under en opgave
  • At blive mere opmærksomme på de interne relationer og fællesskabet, som helhed

For Bjerg & Søbye handler teambuilding om at styrke og målrette en gruppes indsats, så der skabes udvikling og opstår synergi. For os er det en læringsproces, der bedst understøttes gennem brug af aktiviteter og nærværende opfølgning. Aktiviteterne er øvelser, hvor der defineres rammer og mål, der udfordrer deltagerne. Det kan også være øvelser, hvor et problem skal løses gennem fælles ideudvikling, erfaringsudveksling, afprøvning og evaluering. Vi har udviklet vores egen teamfunktionsmodel, som er udgangspunkt for vores tilgang til de handlinger og præstationer, som vi iagttager og evaluerer med deltagerne. Den er let forståelig og et godt værktøj til videre udvikling.