Trivsel i Organisationen

Det er vigtigt at man som organisation til stadighed har fingeren på pulsen ift. alle ansattes ve og vel. Trivsel og arbejdsglæde er en forudsætning for en solid arbejdsmoral og en vedvarende kreativitet.

Trivsel

  • 360 graders trivselsmåling
  • Opfølgende & rummelige høringsprocesser
  • Kortlægning af forhindringer & udfordringer
  • Dialogbaseret målsætninger, der tager udgangspunkt i deltagernes hverdag
  • Feedback på ledelsestiltag

Udbytte
Få et præcist indblik i trivslen i din organisation, der kan bidrage til forbedringer og øget motivation. Høring & dialog er i sig selv med til at skabe anerkendelse af medarbejderne og tryghed, hvis behovet er der.Mødekultur

  • Få feedback gennem observation & dialog
  • Hvad skaber en god mødekultur
  • Lær at håndtér et simpelt og effektivt mødeværktøj
  • Træning i mødestruktur & -evaluering

Udbytte
Med Bjerg & Søbye på sidelinjen ved et afdelingsmøde el. lign. får I input til hvor jeres møder kan forbedres og hvordan I kan sikre at alle føler sig tilpas og bliver hørt, uden at I spilder jeres tid. Med et simpelt mødeværktøj får I selv mulighed for at fortsætte udviklingen og samarbejdet på jeres møder.Konfliktmægling

Som trænede konfliktmæglere går vi ind mellem to parter og klarlægger uoverensstemmelser og får parterne til at lytte til hinanden på en ny måde. Vi kan ikke garantere fryd og gammen, men derimod klarhed. Og vi vil gøre vores yderste for at opnå forsoning mellem parterne. Vi har begge gennemgået konfliktmægleruddannelsen ved Center for Konfliktløsning og er yderligere trænet i procesledelse af og mægling i konfliktfyldte grupper ved Diapraxis. Her bruger vi en yderst effektiv metode, der med enkle regler får parterne til at reflektere over problemløsende forslag.Events

Er du på udkig efter det mere lette arrangement, har vi stor erfaring i at afholde events med op til 400 deltagere. Her er der ikke tale om processnakke og analyser, men derimod fokus på at alle får en god oplevelse og danner fælles historier gennem aktiviteter og konkurrencer.  Det kan være en hel dag eller blot nogle timer i forbindelse med seminar el. konference. Vi kan tilbyde en masse spændende aktiviteter i vores eget område ved Rebild bakker men kommer selvfølgelig også rundt hvor det nu passer jer.

Bjerg & Søbye har firmaet BS Event, der tilbyder særligt tilrettelagte firmaevents mv.

Læs og se mere på BS-Event